Posiedzenie rady pedagogicznej

14:45 - 16:00, sala 1 - posiedzenie rady pedagogicznej (cząstkowe sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, wnioski do dalszej pracy z próbnych egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego)