Nowy semestr

Rozpoczęcie nowego semestru według zmienionego planu lekcji