Nocowanie w szkole

Od 18:00 do 8:00 w sobotę - nocowanie w szkole uczniów klasy III b szkoły podstawowej (opiekun - p. Ewa Sobańska)