Myślę pozytywnie!

Z dumą informujemy, że w roku 2019 r. realizujemy ogólnopolski program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży w profilaktyce zdrowia psychicznego "Myślę pozytywnie". Regularnie będziemy podnosić kompetencje nauczycieli, rodziców oraz uczniów w zakresie 4 obszarów:

  • kształtowania rozwojowych przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne;
  • budowanie konstruktywnego systemu wartości;
  • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących;
  • przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży. Szkolnym koordynatorem programu  jest psycholog Marta Bogumił-Felbur