Lista przyjętych do liceum

Do godz. 12:00 na tablicy ogłoszeń - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie