Kongres matematyków

9:30 - 15:30, aula PUM w Szczecinie - udział p. Sylwii Gerwatowskiej w Kongresie Nauczycieli Matematyki