Konferencja dla nauczycieli

11:00 - 15:00, Stargardzkie Centrum Kultury - udział nauczycieli w wojewódzkiej konferencji dotyczącej wdrożenia nowej podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych (Remigiusz Podstawczuk, Sylwia Gerwatowska, Joanna Makowska, Aleksandra Targosz)