Informacja o kandydatach do liceum

12:00 - informacja o kandydatach do liceum przyjętych w rekrutacji uzupełniającej (przewodnicząca - p. Anna Stańczak - Mańkowska)