Harmonogram szkolnego konkursu recytatorskiego

Konkurs odbędzie się 18 lutego 2019 roku (poniedziałek ) na szkolnej świetlicy w godzinach 8.30-11.00. W konkursie od początku do końca uczestniczą recytatorzy z klas 1-8.

1.    8.15-8.30 przygotowanie świetlicy przez panie  Izabelę Karasiak i Izabelę Jasielską
2.    8.30- 9.30 konkurs dla klas 1-3 SP
3.    9.30-9.45 ustalenie wyników przez komisję i przedstawienie  ich uczestnikom z klas 1-3, wręczenie dyplomów
4.    10.00-10.40 konkurs dla klas 4-8 SP
5.    10.40-10.50 ustalenie wyników i przedstawienie  ich uczestnikom z klas 4-8, wręczenie dyplomów
6.    11.00 – zakończenie konkursu

Skład komisji:
1.    P. Izabela Karasiak
2.    P. Magdalena Subocz
3.    P. Izabela Jasielska