Egzamin gimnazjalny - cz. mat.-przyr.

9:00 - 10:00 - egzamin gimnazjalny (cz. przyrodnicza)
11:00 - 12:30 - egzamin gimnazjalny (matematyka)
Uczniowie klas drugich gimnazjum mają dzień wolny.