Egzamin gimnazjalny - cz. językowa

9:00 - 10:00 - egzamin gimnazjalny (język obcy na poziomie podstawowym)
11:00 - 12:00 - egzamin gimnazjalny (język obcy na poziomie rozszerzonym)
Uczniowie klas drugich gimnazjum mają dzień wolny.