Doradztwo zawodowe dla klas VII

Doradztwo zawodowe dla siódmoklasistów: 8:00 - 8:45 dla VII a; 8:55 - 9:40 dla VII b (prowadząca - p. Iwona Sadzik)