Doradztwo zawodowe dla klas VII

Doradztwo zawodowe dla siódmoklasistów: 8:00 - 11:30 dla VII a; 11:40 - 15:20 dla VII b (prowadząca - p. Iwona Sadzik)