Deklaracje na egzamin maturalny

15:00 - koniec terminu składania deklaracji na egzamin maturalny w sesji poprawkowej