Baloniada

9:00 - 11:00, boisko Orlik przy ul. Szkolnej - wielka Baloniada (koordynator: p. Agata Kamińska) Uwaga! Tego dnia wyjazdów na basen nie będzie.