Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły PDF Drukuj Email

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora

Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie, Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda  w Goleniowie, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie na rok szkolny 2013/2014.

 

 

I. Źródła planu:

1.     Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014;

2.     Plan nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014;

3.     Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego;

4.     Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2012/2013.

 

 

II. Cele nadzoru:

 

1.  Wspomaganie pracy nauczycieli w celu zapewnienia prawidłowości i skuteczności procesu edukacyjnego.

2.  Kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3.   Dokonywanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników do podejmowania działań mających na celu poprawę pracy szkoły. 

4.   Opracowanie informacji dla rady pedagogicznej, rady rodziców i organu prowadzącego o efektach pracy szkoły i możliwych kierunkach jej dalszego rozwoju.

 

III. Formy realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego:

 

1.     Hospitacje (diagnozujące, kontrolno-oceniające).

2.     Obserwacje.

3.     Analiza dokumentacji.

4.     Ankiety

 

IV. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej wraz z harmonogramem jej przeprowadzania:

 

Lp.

Przedmiot ewaluacji

Termin

Odpowiedzialny

1.

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (dotyczy oddziałów przedszkolnych)

XI - XII  2013

Zespół ds. ewaluacji wewnątrzszkolnej

2.

Respektowane są normy społeczne

III – IV 2014

Zespół ds. ewaluacji wewnątrzszkolnej

 

Uwaga. Zespół ds. ewaluacji prowadząc badania odniesie się także do wniosków z ubiegłorocznej ewaluacji.

 V. Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania prawa:

 

1.   Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w szkole dla dorosłych (styczeń 2014, czerwiec 2014, dyrektor).

2.   Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej (październik 2013, II wicedyrektor).

3.   Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z ustaleniami przedmiotowego rozporządzenia – księga uczniów, dziennik elektroniczny, arkusze ocen, dzienniki świetlicy, pedagoga, psychologa, logopedy, zajęć pozalekcyjnych (listopad 2013 i czerwiec 2014 - II wicedyrektor).

4.   Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w gimnazjum (grudzień 2013 – II wicedyrektor).

5.   Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej (styczeń 2014 – II wicedyrektor).

 

VI. Tematyka szkoleń i narad dla nauczycieli:

 

1.   Szkolenia w zakresie wykorzystania tablic interaktywnych i eduromów w procesie dydaktycznym (według potrzeb – p. Piotr Cudziło).

2.   Autoewaluacja w pracy nauczyciela (20 listopada 2013, Mirosław Krężel, od 15:00 - 3 godziny lekcyjne)

3. Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej „konfrontacji”. (4 marca 2014 r., Mirosław Krężel, od 15:00 – 4 godziny lekcyjne)  

 

 

VII. Plan hospitacji na rok szkolny 2013/2014.

 

Cel - diagnoza w zakresie:

1.     Bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia oraz wychowanka;

2.     Efektywności realizacji podstawy programowej w procesie dydaktycznym (hospitacje diagnozujące);

3.     Celowości i efektywności wykorzystania programów multimedialnych i Internetu oraz innych dostępnych pomocy dydaktycznych;

4.     Częstotliwości zadawania i jakości sprawdzania zadań domowych;

5.     Wartości merytorycznej uwag i komentarzy do prac klasowych i sprawdzianów;

6.     Prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;

8.     Przestrzegania ustaleń WSO;

9.   Stopnia realizacji planu godzin z wychowawcą.

 

 

Nazwisko i imię nauczyciela

Przedmiot / Zajęcia

Termin

Hospitujący

Dzwonkowska Katarzyna

Język hiszpański

listopad

dyrektor

Miszczuk Lidia

Zajęcia świetlicy

grudzień / marzec

dyrektor

Magdalińska Maja

Wychowanie przedszkolne

październik

dyrektor

Batycki Piotr

Zajęcia artystyczne

listopad

dyrektor

Cudziło Joanna

Godzina                             z wychowawcą

styczeń

dyrektor

Kropacz Olga

Wychowanie przedszkolne

październik

dyrektor

Kuczkowiak Agnieszka

Godzina                             z wychowawcą

styczeń

dyrektor

Bielczuk Magdalena

Język angielski

grudzień / marzec

dyrektor

Tumulec Tamara

Edukacja wczesnoszkolna

styczeń

dyrektor

Szlachta Anna

Edukacja wczesnoszkolna

luty

dyrektor

Ćmil Anna

Chemia

styczeń

dyrektor

Sołowiej Tomasz

Język niemiecki

październik / kwiecień

dyrektor

Łuksza Magdalena

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie w gimnazjum

listopad

dyrektor

 

VIII. Ocena pracy nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r.  w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 31 grudnia 2012 r. poz. 1538)

 

1.    p. Lidia Miszczuk (III 2014 r.)

2.     p. Magdalena Bielczuk (III 2014 r.)

 

 

Goleniów, 30 sierpnia 2013 r.                                                                          dyr. Remigiusz Podstawczuk

 
W naszej placówce znajdują sie szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 8, Gimnazjum nr 4, Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie, Liceum Zaoczne, Prywatne Liceum Uzupełniające. Kształcenie integracyjne, jezyk angielski, jezyk hiszpański, jezyk niemiecki; nowoczesne tablice i systemy interaktywne, sale komputerowe, radiowęzeł, gazetka szkolna, akademia piłkarska, akademia sztuk walki, zajęcia szachowe, scianka wspinaczkowa oraz szeroka gamma innych zajęć pozalekcyjnych. Przed budynkiem szkoły umieściliśmy maskotkę szkolną dinozaura o imieniu " Dino ". Do dyspozycji mamy nowego szkolnego minibusa co umozliwia nam poruszanie sie w kierunku wielu wspaniałych miejsc w naszym kraju jak równiez poza jego granicami. Zapraszamy - Zespół Szkół Prywatnych "Szkolna 13" w Goleniowie sp. z o.o., ul. Szkolna 13, 72-100 Goleniów.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej... Polityka cookies.

Akceptuje polityke cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information