zaznacz odpowiedzi

Jaką częścią mowy jest wyraz "długi"?

rzeczownik i czasownik

partykuła i przysłówek

przymiotnik i liczebnik

rzeczownik i przymiotnik

W każdym zdaniu jest partykuła. W którym dostrzegasz wzmacniającą?

Powiedz, że nie rozumiesz.

Nie, nie chcę cię widzieć!

Stańże wreszcie prosto.

Czy ty zwariowałeś?!

W którym zdaniu wyraz "je" jest zaimkiem?

Michał je ze smakiem.

Michał zje wszystko.

Michał je widział.

Michał zje od razu.

Jaką częścią mowy jest wyraz "są"?

przysłówkiem

czasownikiem

zaimkiem

przyimkiem

Gdy wypowiadasz słowo "ławka" zachodzi zjawisko fonetyczne:

uproszczenia grupy spółgłoskowej

udźwięcznienia postępowego

ubezdźwięcznienia na końcu wyrazu

ubezdźwięcznienia wstecznego

W którym podpunkcie występują same głoski dźwięczne i jednocześnie ustne?

ą, m, dz, b, o

i, n, f, e, ż

a, z, y, r, i

ę, d, w, g, u

Rozpoznaj zdanie pojedyncze nierozwinięte.

W sadzie rosły jabłonie, śliwy, grusze.

Na imieniny przyszły Monika i Wiktoria.

Mama i tata wyjechaki na wczasy.

Jirek i Magda oraz Wojetk zawiedli.

Zdaniem złożonym z podrzędnym dopełnieniowym jest:

Kiedy się obudził, wstał.

Mówiłem, że mnie nie będzie.

Jeżeli będziesz grzeczny, pojedziesz.

Przyszedł, mimo że go nie zaproszono.

Wyrazy "rączka" i "ręcznik" należą do jednej rodziny wyrazów, bo mają ten sam

przyrostek

rdzień

przedrostek

formant

W którym podpunkcie są same skrótowce?

itd. , cdn. , kg , zł , itp.

Polfa , p.n.e. , ZUS , mgr , dr

ONZ , str. , m , Cepelia , UE

Wifama , UJ, Pafawag , MON , USz

Wyrazy "brud" i "bród" to:

synonimy

antonimy

homonimy

pleonazmy

Bilet do "Międzyzdrojów" czy do "Międzyzdroji"? W jakim słowniku sprawdzisz, która forma jest poprawna?

etymologicznym

wyrazów bliskoznacznych

ortograficznym

poprawnej polszczyzny

Wyraz "areoplan" to obecnie:

homonim

neologizm

archaizm

synonim

"Jak sępy na śmierć prowadzą zastępy" to:

metafora

porównanie

epitet

onomatopeja

W którym podpunkcie prawidłowo zapisano nazwę ptaka?

grzegrzółka

gżegrzółka

gżegżółka

gżegżułka

imię i nazwisko oraz jaka klasa